Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni.

Obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa;
 • przygotowywania rozliczeń podatkowych Klientów, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Kancelarię oraz pomoc w przygotowaniu płatności (transferów bankowych) zobowiązań podatkowych,
 • rejestracja podmiotów jako podatników,
 • przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • współpraca z audytorami Klienta,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
 • kontakt z organami podatkowymi.