Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni.

Obsługa sprawozdawczości

  • raporty dla organów statystycznych -GUS;
  • raporty dla NBP;
  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych;
  • sprawozdawczość dot. spraw kadrowych;
  • sprawozdawczość finansowa;
  • INTRASTAT;
  • raporty wynikające z ustawy o ochronie środowiska.